logo

DSC 1606

Dr. Maria Kirpitšova

 

TÄISKASVANUTE JA LASTE HAMBARAVI,  MIKROSKOOBIGA JUURERAVI, JUURERAVI

Keeled:

vene, eesti, soome, inglise

Haridus: 

2003-2008  Tartu Ülikool, arstiteaduskond, hambaarstiteaduste eriala.

Parim lõputöö aastal 2008. “Naeratuse esteetika. Hammaste suuruste erinevused sõltuvalt Angle`i klassist”.

Erialastesse organisatsioonidesse kuulumine: 

Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Endodontia Selts, European Society of Endodontology

 

Erialased kursused:

 • Eesti Stomatoloogia Selts. Klaasifiibertihvtide kasutamine hambaravis. Probleemid ja lahendused jäljendamisel ja tsementeerimisel. 2007
 • ADC Company. Hammaste pindmine esteetiline ennistamine. Tallinn, 2007
 • ADC Company. Modern aspects of processing and filling root canal with the subsequent build-up restoration of tooth. Clinical and laboratory fabrication stages of Adhesive Prosthetic Restorations. Estonia, 2007
 • Eesti Hambaproteesimise Selts. Sissejuhatus epiteesiasse. 2007
 • Eesti Hambaproteesimise Selts. Büügelproteesi konstruktsioon ja biomehaanika. Freesitud lukud, nende õige valik, paigutus ja funktsioon. 2007
 • Eesti Hambaarstide Liit. Kogu tõde komposiitidest ja adhesiividest. 2008
 • Eesti Hambaarstide Liit. Täiuslik juureravi. Loeng ja praktiline kursus. 2008
 • Eesti Hambaarstide Liit. Juurekanali ravi ProTaper roteeruvate instrumentidega. 2008
 • Nobel Biocare. Procera Restorations: Techniques and Materials. Computer Guided Impant Dentistry: From Treatment Planning to Complete Treatment. 2008
 • Medical Consulting Group. Endo-Prosthodontic Relationship. 2009
 • Ortodonzia Gruppo Micerium. Minimally invasive restotations of frontal Teeth. 2010
 • Plusdent OÜ. SAF-viil juurekanali ravis. 2011
 • Eesti Hambaarstide Liit. Hammaste lahastamine, vahelülide ehitamine, könt-tihvtpanuse valmistamine fiiberlintide abil. 2012
 • Eesti Hambaarstide Liit. Juureravi vs. Implantaat. Hamba säilimise kriteeriumid. 2013
 • Eesti Hambaarstide Liit. Periodontaal-regeneratiivne kirurgia. 2013
 • Eesti Hambaarstide Liit. Adhesiivse hambaravi uus lähenemine direktsetele ja indirektsetele restauratsioonidele. 2013
 • Eesti Hambaarstide Liit. Uudne lähenemine juurekanali instrumenteerimisel. Kuum-vertikaalkondensatsioon. 2013
 • Dental Club OÜ. The paradigm of restorative dentistry: direck techniques vs indirect techniques for anterior and posterior dentition. 2014
 • Dental Club OÜ. From endodontics to restauration. 2014
 • Eesti Hambaarstide Liit. Tagahammaste restauratsioonide uusimad arengusuunad. Endotontiliselt ravitud hammaste taastamine. 2014
 • Dental Club OÜ. Radiodiagnostics in dentists everyday practice. 2015
 • Eesti Hambaarstide Liit. Esihamba restaureerimine ja endodontia roteeruvate viilidega. Loeng ja praktiline kursus. 2015
 • Eesti Hambaarstide Liit. Bio-Emuleeritud indirektsed restauratsioonid: igapäevane rutiin. Isolatsioonitehnika saladused. 2015
 • Eesti Hambaarstide Liit. Proteetiline ravi: planeerimisest teostuseni. 2015
 • Eesti Hambaarstide Liit. Esteetiline esihamba restauratsioon Style Italiano tehnika abil. Kiirelt ja lihtsalt vastupidava ning esteetilise tulemuseni tagahammastel. 2015
 • Eesti Hambaarstide Liit. Juureravi ümberravi. 2016
 • Eesti Hambaarstide Liit. Kasutatavate instrumentide võrdlus. Kofferdami asetus. Pulpiidi ja periodontiidi etioloogia, patogenees ja diferentsiaaldiagnostika. 2017
 • Eesti Hambaarstide Liit. Juurekanalite laiendamine TF-Adaptive viilidega ja täitmine 3D kuumobturatsooni meetodil. 2017
 • Eesti Hambaarstidel Liit. Näo piirkonna 3D diagnostika põletikuliste protsesside ja traumade korral. 2017
 • Dental Club OÜ. 3-dimensional radiodiagnostics. 2017
 • Dental Club OÜ. Cad-Cam. Realities and challenges. 2017
 • Eesti Hambaarstide Liit. 3D röntgen hambaarsti igapäevases praktikas. Teeme keerulise lihtsaks. 2017
 • Dental Club OÜ- Ebaõnnestumiste analüüs ja korduv endodontiline ravi. 2018
 • Eesti Hambaarstide Liit. Naeratuse rekonstruktsioon. 2018
 • Microvision. Mastering tooth preparation for veneers, crowns, onlays. 2019
 • Endodontic Medical Center. Anesthesia in endodontics. 2019
 • Eesti Hambaarstide Liit. Minimaalselt invasiivne endodontia. 2021
 • HI OHI-S. Endodontics: from classic Protocols to extreme. 2021
 • Eesti Hambaarstide Liit. CBCT uuring hambaarsti igapäevatöös, sagedasemad leiud ja juhuleiud. 2022 
 • Eesti Hambaarstide Liit. Viimased arengud kanalite preparatsioonis.2022
 • Eesti Hambaarstide Liit. Modern concept for full ceramic crowns. 2022
 • Endodontic Medical Center. Etidronic Acid- the newest trend in irrigation. 2022
 • HI OHI-S. Endodontics 3.0. 2022
 • Eesti Hambaarstide Liit. Kaasaegne endodontia – minimaalselt invasiivne lähenemine juurekanali ravile. 2023