logo

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

Pirita Hambaravi OÜ-s  käsitletakse ettepanekuid ja  kaebusi ning nende lahendamist kui teenuste kvaliteedi edendamise süsteemi osa.

Ettepanekuid ja kaebusi on võimalik esitada kirjalikult vabas vormis ja anda otse registratuuri või panna posti.

  • Postiaadress: Merivälja tee 24, 11911, Tallinn
  • E-kirjana info@piritahambaravi.ee digitaalselt allkirjastatuna
  • Suuliselt otse arstile

Kirjalikul ettepanekul või  kaebusel peab olema esitaja ees ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Anonüümsed kaebused ei kuulu lahendamisele. Enne kirjaliku ettepaneku või kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma probleemile arstilt või registratuurist. Kirjalikud ettepanekud või kaebused registreerib registratuur ja edastab hiljemalt järgmisel tööpäeval juhatajale, kes vaatab ettepaneku või kaebuse läbi, konsulteerib kaebuse objektiks oleva töötajaga ja koostab ning edastab vastuse nelja päeva jooksul.

Suuliste ettepanekute ja kaebuste esitamisel täidab asutuse töötaja, kellele suuline kaebus esitati, vabas vormis paberi.  See täidetakse juhul kui kaebuse esitaja ei saa koheselt oma probleemile lahendust või teda rahuldavat vastust. Kirjalik vastus tuleb koostada juhul, kui suulise kaebuse esitaja seda soovib.
Kui te ei jää meie poolse vastusega rahule, on Teil õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes:

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
E-post kesk@terviseamet.ee
Tel. 7943500

Eesti Tervisekassa
Lastekodu 48, 10144 Tallinn
E-post info@tervisekassa.ee
Tel. 16363 ja 6696630